Rubrika ‘Aktuality’

FOTOGRAFOVÁNÍ

22. 6. v 10:00 se budeme fotit na společnou fotografii.

Logopedie

Ve čtvrtek 25. 6.

bude další logopedie.

Mateřská škola v době letních prázdnin bude uzavřena

od 13. 7. do 31. 8. 2020.

Po projednání se zřizovatelem bude opět provoz Mateřské školy Hoštice – Heroltice obnoven od pondělí 18. 5. 2020 s tím, že budou dodržena tato bezpečnostní opatření, vydané MŠMT:

-          Pro všechny osoby, nacházející se před budovou nebo v budově školy, platí v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními:

1. dodržování odstupu dva metry

2. povinnost zakrytí úst a nosu

-          Osoba doprovázející dítě se v prostorách MŠ pohybuje  pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

-          Dítě bude přijato jen na základě podepsaného čestného prohlášení zákonným zástupcem (možno ke stažení na webových stránkách školy). 

-          Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do MŠ přijato. 

-          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Podrobnější informace naleznete v manuálu vydaného MŠMT – PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Prosíme rodiče, kteří již vědí, že jejich dítě nenastoupí, aby tuto skutečnost nahlásili telefonicky nebo emailem na mshosticehe­roltice@seznam­.cz.

Přílohy:

příloha_čestné_proh­lášení

ochrana_zdravi_ms

Vzhledem k nastalé situaci žádáme rodiče, aby od měsíce dubna zrušili trvalý příkaz na platby stravného. V případě nedostatku finančních prostředků budete individuálně kontaktováni vedoucí stravování. Příkaz obnovte od srpna 2020.

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MSMT – 11703/2020–1) a se souhlasem zřizovatele se

od úterý 17. 3. 2020 provoz mateřské školy přerušuje na dobu neurčitou 

a to z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID – 19 v ČR a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Tiskopisy Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let budou k vyzvednutí v MŠ.

Případné dotazy na:

mshosticeherol­tice@seznam.cz

nebo individuálně na tel. čísle 723 433 272.

Karneval v MŠ

4. 3. budeme mít u nás v MŠ karneval.

Prosíme rodiče,

aby v tento den přišly děti v maskách.

Děkujeme.

11. 2. nás navštíví

Malá technická univerzita s programem pro děti

Stavitel věží

Vybíráme 60,– Kč.

V tento den bude svačinka již v 8:15. Začátek programu v 8:45.

Logopedie

V pátek 31. 1. bude další logopedie.

Od 14. 2. začíná plavecká výuka pro starší děti a to 5 lekcí (lekce 60,– Kč)

vybíráme celkem 300,– Kč

Plavání bude každý pátek

od 14. 2. do 20. 3.

Po ukončení plaveckého výcviku, budeme ještě vybírat za dopravu.

Připravte dětem na plavecký výcvik

ručník, plavky, tašku na boty a koupací čepici