Archiv Duben, 2021

Čarodějná dílna

Evidenční list dítěte MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Informace zápis 2021–2022

Zápis do Mateřské školy Hoštice – Heroltice proběhne vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením distančně, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty je možné stáhnout z webových stránek školy a zaslat následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy ID: v4qkrqm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)  mshosticeherol­tice@seznam.cz

3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky MŠ

MŠ Hoštice-Heroltice, Hoštice 58, 682 01 Vyškov

Součástí podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

-          žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-          evidenční list

-          kopii rodného listu

Žádost musí potvrdit lékař, že je dítě řádně očkováno. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádosti je možné zasílat od 3. května do 14. května 2021.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat emailem mshosticeherol­tice@seznam.cz nebo telefonicky 517361255.

Petra Zajíčková ředitelka MŠ.

Od pondělí 12. 4. 2021 bude opět zahájen provoz MŠ Hoštice-Heroltice.

Na základě mimořádného opatření, vydaného 6. 4. ministerstvem zdravotnictví, do mateřské školy mohou nastoupit k celodennímu vzdělávání děti:

  • které plní v tomto školním roce povinnou předškolní docházku
  • jejichž zákonní zástupci pracují v IZS, sociálních službách,  jiných zdravotnických zařízeních a pedagogický pracovník

Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MZd prodloužilo krizové opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí, jež neplní povinnou předškolní docházku v tomto školním roce. 

Doufáme, že se co nejdříve situace změní a budeme moci opět nastoupit všichni a bez nutnosti testů do naší MŠ.

Milé děti,

naše hra je u konce a teď už můžete očekávat zásilku, svoji zaslouženou odměnu.

Velikonoční zajíček Ouško.

VELKÝ PÁTEK