Zápis do Mateřské školy Hoštice – Heroltice proběhne vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením distančně, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty je možné stáhnout z webových stránek školy a zaslat následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy ID: v4qkrqm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)  mshosticeherol­tice@seznam.cz

3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky MŠ

MŠ Hoštice-Heroltice, Hoštice 58, 682 01 Vyškov

Součástí podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

-          žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-          evidenční list

-          kopii rodného listu

Žádost musí potvrdit lékař, že je dítě řádně očkováno. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádosti je možné zasílat od 3. května do 14. května 2021.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat emailem mshosticeherol­tice@seznam.cz nebo telefonicky 517361255.

Petra Zajíčková ředitelka MŠ.

Komentáře jsou uzavřeny.