Archiv Duben, 2022

Zápis do mateřské školy

v Hošticích – Herolticích

na školní rok 2022–2023 se bude konat

4. 5. 2022 od 9:30 do 11:30hod.

Rodné listy dětí a občanský průkaz s sebou.

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty je možné stáhnout z webových stránek školy a podat následujícími způsoby:

  1. osobně v den zápisu 4. 5. 2022
  2. do datové schránky školy ID: v4qkrqm
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)  mshos­ticeheroltice­@seznam.cz

4. poštou nebo vhozením do poštovní schránky MŠ – MŠ Hoštice-Heroltice, Hoštice 58, 682 01 Vyškov

Žádost musí potvrdit lékař, že je dítě řádně očkováno. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádosti je možné zasílat od 2. května do 4. května 2022.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat emailem mshos­ticeheroltice@sez­nam.cz nebo telefonicky 517361255.

Petra Zajíčková ředitelka MŠ.

Dne  28. 4. bude v MŠ maňáskové divadlo

CUKRÁRNA U ČARODĚJKY