Archiv Červen, 2022

FOTOGRAFOVÁNÍ

7. 6. v 9:00

se budeme fotit na společnou fotografii

Mimořádný zápis do mateřské školy

v Hošticích – Herolticích pro ukrajinské děti

na školní rok 2022–2023 se bude konat

21. 6. 2022 od 10:00 do 12:00hod.

Podání žádosti Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty je možné stáhnout z webových stránek školy a podat následujícími způsoby:
  1. osobně v den zápisu 21. 6. 2022
  2. do datové schránky školy ID: v4qkrqm
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)  mshos­ticeheroltice­@seznam.cz

4. poštou nebo vhozením do poštovní schránky MŠ – MŠ Hoštice-Heroltice, Hoštice 58, 682 01 Vyškov

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v době zvláštního zápisu mohou podat pouze  cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo vízum za účelem strpení pobytu.

Součástí žádosti je potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Žádosti je možné zasílat do 21. 6. 2022. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat emailem mshos­ticeheroltice@sez­nam.cz nebo telefonicky 517361255. Petra Zajíčková ředitelka MŠ.

kritéria MŠ

potvrzeni_od_pe­diatra_o_ocko­vani_v_cestine_u­krajinstine

zadost_o_prije­ti_ditete_k_pred­skolnimu_vzde­lavani_v_cesti­ne__ukrajinsti­ne