Archiv Květen, 2020

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola v době letních prázdnin bude uzavřena

od 13. 7. do 31. 8. 2020.

Velice děkujeme dětem za odpověď na náš dopis a za krásné obrázky a vzkazy.

 

Po projednání se zřizovatelem bude opět provoz Mateřské školy Hoštice – Heroltice obnoven od pondělí 18. 5. 2020 s tím, že budou dodržena tato bezpečnostní opatření, vydané MŠMT:

-          Pro všechny osoby, nacházející se před budovou nebo v budově školy, platí v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními:

1. dodržování odstupu dva metry

2. povinnost zakrytí úst a nosu

-          Osoba doprovázející dítě se v prostorách MŠ pohybuje  pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

-          Dítě bude přijato jen na základě podepsaného čestného prohlášení zákonným zástupcem (možno ke stažení na webových stránkách školy). 

-          Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do MŠ přijato. 

-          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Podrobnější informace naleznete v manuálu vydaného MŠMT – PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Prosíme rodiče, kteří již vědí, že jejich dítě nenastoupí, aby tuto skutečnost nahlásili telefonicky nebo emailem na mshosticehe­roltice@seznam­.cz.

Přílohy:

příloha_čestné_proh­lášení

ochrana_zdravi_ms