Rubrika ‘Informace ŠJ’

Stravu je možné přihlásit a odhlásit den předem od 6:00 do 13:00 hod.. V pondělí je možné odhlásit oběd do 7:00 hod. osobně nebo telefonicky v kuchyni.

První den nemoci mají děti nárok na neodhlášenou stravu. V době nemoci si nelze odebírat obědy. Oběd, který jim bude vydán do jmenovkou označeného jídlonosiče, si mohou vyzvednout od 11:05 do 12:30 hod.. Pokud není dítě řádně odhlášeno, musí být účtována cena stravného včetně mzdových i provozních režií.

Platba v hotovosti:

Předpisy plateb stravného budou mít děti vždy 1. pracovní týden v měsíci. Platba je hrazena od 2. čtvrtka v měsíci u vedoucí školní jídelny p. Novákové. Při nemoci zastupuje kuchařka p. Zbořilová.

Platba převodem na účet:

Stravné musí být uhrazeno vždy do konce měsíce.

Číslo účtu: 115–9829390267/0100